Επενδυτικά ακίνητα εισοδήματος

Με τον όρο επενδυτικά ακίνητα εννοούμε τα ακίνητα εκείνα που παρέχουν μηνιαίο εισόδημα, τα επενδυτικά ακίνητα αφορούν εμπορική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος και αγοράζονται χωρίς συναίσθημα με ένα και μοναδικό κριτήριο, όταν επενδύσω επι παραδείγματι ένα ποσό της τάξεως των 500.000 ευρώ σήμερα αυτά τα χρήματα που επενδύω σήμερα τι θα μου αποφέρουν σε ένα βάθος χρόνου πέντε ή δέκα ετών και με τι ρίσκο για το αρχικό κεφάλαιο που επενδύω; Το μοναδικό «κακό» των επενδυτικών ακινήτων είναι πως δεν εξαργυρώνονται άμεσα την στιγμή που θα αποφασίσουμε να μετατρέψουμε το περιουσιακό μας αυτό στοιχείο σε χρήμα, έτσι τα επενδυτικά ακίνητα είναι μια μακροπρόθεσμη τοποθέτηση χρημάτων και όχι βραχυπρόθεσμη.

Ρίσκο στα επενδυτικά ακίνητα

Όταν σκεφτούμε μακροπρόθεσμα σε σχέση με τα επενδυτικά ακίνητα το ρίσκο είναι μηδαμινό και το περιθώριο κέρδους τεράστιο σε σχέση με το ρίσκο που παίρνουμε, όπως γνωρίζει ο όποιος δήποτε επιχειρηματίας το ρίσκο που παίρνει έχει άμεση σχέση με την απόδοση του επενδυόμενου κεφαλαίου, όσο μεγαλύτερο το ρίσκο τόσο μεγαλύτερη και η δυνατότητα κέρδους και όσο μικρότερο είναι το ρίσκο που παίρνει κατά την επένδυση των χρημάτων του αντίστοιχα μειώνεται και το κέρδος του. Αν υποθέσουμε πως η κατάθεση του ποσού αυτού στην τράπεζα δεν έχει ρίσκο τότε δεν υπάρχει και κέρδος, ένα μικρό επιτόκιο της τάξεως του 2 – 3% που θα πάρουμε αν κλείσουμε τα χρήματά μας για ένα έτος (αν το πάρουμε τελικά επειδή οι τράπεζες βαδίζουν προς τον μηδενισμό των επιτοκίων και μόνο στην διαφύλαξη των χρημάτων που καταθέτουμε, ‘ίσως να πληρώνουμε και κάτι για να έχουμε την δυνατότητα κατάθεσης στην τράπεζα’), κάνει το αρχικό κεφάλαιο που καταθέσαμε να χάνεται χρόνο με το χρόνο λόγω του πληθωρισμού, η αγοραστική ικανότητα των 500.000 ευρώ σήμερα είναι κατά πολύ μικρότερη από την αγοραστική ικανότητα του ίδιου ποσού το 2015.
Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που αν και μακροχρόνιας επένδυσης που σπάει προς το συμφέρον του επενδυτή την αντιστοιχία ρίσκου απόδοσης όπως είδαμε παραπάνω είναι το ακίνητο, και περισσότερο το επενδυτικό ακίνητο που μας δίνει ένα σεβαστό ποσό κάθε μήνα αν το αγοράσουμε μισθωμένο ή κενό με σκοπό να το μισθώσουμε μετά την αγορά του.

Υπεραξία ακινήτου

Πέρα από το ενοίκιο που παίρνουμε κάθε μήνα από τον ενοικιαστή του το επενδυτικό ακίνητο όχι απλά δεν χάνει αξία όπως τα χρήματα που έχουμε στην τράπεζα αλλά χρόνο με το χρόνο παίρνει αξία, έτσι αν όπως στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε αγοράσει ένα μισθωμένο ακίνητο με 500.000 ευρώ και το ενοίκιο του ακινήτου είναι 2.000 ευρώ τότε έχουμε 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από τα ενοίκια του ακινήτου, όμως το μεγαλύτερο ποσό που θα λάβουμε ως υπεραξία είναι όταν αποφασίσουμε κάποια στιγμή να το πουλήσουμε ας πούμε σε 10 χρόνια για το παράδειγμά μας. Σε δέκα χρόνια θα έχουμε λάβει 240.000 ευρώ από τα ενοίκια αλλά η αξία του ακινήτου θα έχει υπερδιπλασιαστεί, το αρχικό κεφάλαιο που επενδύθηκε όχι μόνο δεν θα έχει χάσει την αξία του αλλά θα έχει αβγατίσει κιόλας, και η αξία του ακινήτου αν δεν το πουλήσουμε τελικά θα συνεχίσει να μεγαλώνει μέχρις ότου το ρευστοποιήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον ή μεταβιβάσουμε το ακίνητο αυτά στα παιδιά μας, η αξία του ακινήτου είναι πραγματική αξία η οποία μεγαλώνει μέχρι να ρευστοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον.
Η υπεραξία των ακινήτων υπάρχει, είναι πραγματική και αφορά κάθε ακίνητο είτε είναι οικόπεδο, διαμέρισμα ή κατάστημα, όμως τα επενδυτικά ακίνητα μας παρέχουν ένα επιπλέον και καθόλου ευκαταφρόνητο μηνιαίο εισόδημα το οποίο είναι κατά πολύ υψηλότερο από τα ενοίκια που θα λάβουμε αν αγοράσουμε ένα διαμέρισμα ή ένα οικόπεδο και κάλλιστα μπορεί να γίνει και το κύριό μας εισόδημα αν αποφασίσουμε να το κάνουμε επάγγελμά μας, ή ένα άριστο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που θα εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής μας όταν πλέον δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε λόγω γήρατος, όμως προσέξτε γιατί παίζουν πολλά πράγματα ρόλο για το αν το ακίνητο αυτό είναι ευκαιρία ή όχι.
Στο μεσιτικό μας γραφείο θα βρείτε άριστα επενδυτικά ακίνητα με πολύ καλές αποδώσεις σε όλα τα κεντρικά σημεία της Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε, είτε μέσω Email είτε στο 2114182926